ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Ω6ΖΡ7Λ1-7ΝΞ_17PROC002086390

Με την υπ’ αρίθμ. 2256/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «PIETRIS BAKERY & ΣIA E.E.» με ΑΦΜ 999741202 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο επτά χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (7.500 €), [συνέχεια..]

Με την υπ’ αρίθμ. 2254/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην ατομική επιχείρηση «ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ΑΦΜ 132197385, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στο πλαίσιο των διατάξεων [συνέχεια..]

Με την υπ’ αρίθμ. 2253/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην ατομική επιχείρηση «ΡΟϊΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» με ΑΦΜ 053618053, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο πεντακοσίων Ευρώ (500 €), στο πλαίσιο των διατάξεων [συνέχεια..]

Με την υπ’ αρίθμ. 2255/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην ατομική επιχείρηση «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ» με ΑΦΜ 030260160, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), στο πλαίσιο των [συνέχεια..]

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -70000-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ada ΤΕΥΔ_v1.0

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ καταστροφέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ καταστροφέας 2017-29 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ καταστροφέας

Με την υπ’αρίθμ.2092/6-10-2017 απόφαση του αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» με ΑΦΜ 800764388 Δ.Ο.Υ. Περιστερίου πρόστιμο έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του [συνέχεια..]

Σελίδα 5 of 83« Πρώτη...34567...102030...Τελευταία »