ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου επιβεβαιώνει τη θέση του ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μείζον θέμα, προκειμένου η Πελοπόννησος να καταστεί Περιφέρεια [συνέχεια..]

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου επιβεβαιώνει τη θέση του ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μείζον θέμα, προκειμένου η Πελοπόννησος να καταστεί Περιφέρεια [συνέχεια..]

Δείτε την Πρόσκληση