ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η προκήρυξη

Δείτε το Παράρτημα της Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2011

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 179 «Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/01-06-2010)» και της Εγκυκλίου 59 με θέμα «Θεσμικές [συνέχεια..]

Σελίδα 76 of 78« Πρώτη...102030...7475767778