ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρόσκληση

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου επιβεβαιώνει τη θέση του ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μείζον θέμα, προκειμένου η Πελοπόννησος να καταστεί Περιφέρεια [συνέχεια..]

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου επιβεβαιώνει τη θέση του ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μείζον θέμα, προκειμένου η Πελοπόννησος να καταστεί Περιφέρεια [συνέχεια..]