ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σελίδα 1 of 3212345...102030...Τελευταία »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ Δείτε την απόφαση

Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης & άδεια εκτέλεσης εργασιών προς ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΕΕΣ

Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης & άδεια εκτέλεσης εργασιών προς ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΕΕΣ

Χορηγείται στην «ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΕΕΣ» 1. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13Α΄/3-2-2006) όπως ισχύει και με την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 725/23/2012 (ΦΕΚ 5 Β’/ 5-1-2012) «Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», δικαίωμα διέλευσης, για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής, εντός των ορίων αρμοδιότητάς του.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Υ.Υ. Δείτε την περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Υ.Υ. Δείτε την περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Υ.Υ. Δείτε την περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Υ.Υ. Δείτε την περίληψη

Καθορισμός ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών Ν. Κορινθίας για τις Βουλευτικές εκλογές 2015

Καθορισμός ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών Ν. Κορινθίας για τις Βουλευτικές εκλογές 2015

Καθορισμός ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών Ν. Κορινθίας για τις Βουλευτικές εκλογές 2015 Κατεβάστε την απόφαση και τα εκλογικά τμήματα.

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων Ν. Κορινθίας για τις Βουλευτικές εκλογές 2015

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων Ν. Κορινθίας για τις Βουλευτικές εκλογές 2015

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων Ν. Κορινθίας για τις Βουλευτικές εκλογές 2015 Κατεβάστε την απόφαση και τα εκλογικά τμήματα.

Επιβολή κυρώσεων

Επιβολή κυρώσεων

Επιβολή κυρώσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 106/Α΄/18.10.1986) όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25.04.2002) και το Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209/Α΄/21.09.2011) στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου για το χώρο απόθεσης αποβλήτων που βρίσκεται στη θέση ‘Λιτσάρδα’ Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων. Δείτε την απόφαση

Υπαγωγή σε ΠΠΔ

Υπαγωγή σε ΠΠΔ

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από την εκκλη-σία Παναγία έως Κορωνέϊκα, στην περιοχή Σπαρτινέϊκα», στη Τοπική Κοινότητα Γεληνιατίκων, του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Ν. Κορινθίας. Δείτε την απόφαση  

Σελίδα 1 of 3212345...102030...Τελευταία »