ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σελίδα 1 of 3012345...102030...Τελευταία »

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Αρκαδίας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Αρκαδίας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013, Υ.Α. Α2-718/31.7.14 ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013, Υ.Α. Α2-718/31.7.14 ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ

Δείτε την απόφαση

Σχέδιο αποξήλωσης αμιαντούχων στοιχείων(SUK-MOTOR OIL)

Σχέδιο αποξήλωσης αμιαντούχων στοιχείων(SUK-MOTOR OIL)

Δείτε την απόφαση

«Προσφορά ηχητικών για την 28η Οκτωβρίου 2014»

«Προσφορά ηχητικών για την 28η Οκτωβρίου 2014»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση φακέλου ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και βρίσκεται στην θέση όρμος Σελόντα Σοφικού, του Δ. Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας

Ανακοίνωση φακέλου ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και βρίσκεται στην θέση όρμος Σελόντα Σοφικού, του Δ. Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aνακοίνωση του έργου με τίτλο «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων ιδιοκτησίας Ευάγγελου Γαλάνη που βρίσκεται στην θέση Μπογικαίικα Τ.Κ. Δήμαινας της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δ. Επιδαύρου της Π.Ε Αργολίδας

Aνακοίνωση του έργου με τίτλο «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων ιδιοκτησίας Ευάγγελου Γαλάνη που βρίσκεται στην θέση Μπογικαίικα Τ.Κ. Δήμαινας της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δ. Επιδαύρου της Π.Ε Αργολίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Δείτε την απόφαση

«Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής πίεσης, ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ-ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

«Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής πίεσης, ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ-ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων η οποία προέρχεται από συγκέντρωση και αναδιάταξη υφιστάμενων μονάδων » της εταιρείας ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων και βρίσκεται στη θέση Όρμος Λιμί, του Δ.Κορινθίων , της Π.Ε Κορινθίας

«Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων η οποία προέρχεται από συγκέντρωση και αναδιάταξη υφιστάμενων μονάδων »  της εταιρείας ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων και βρίσκεται στη θέση  Όρμος Λιμί, του Δ.Κορινθίων ,  της Π.Ε Κορινθίας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαπραγμάτευση άγονων δρομολογίων της Ομάδας 3 της υπ’αριθμ. 61037/4649/11-08-2014 διακήρυξης της Π.Ε.Κορινθιας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαπραγμάτευση άγονων δρομολογίων της Ομάδας 3 της υπ’αριθμ. 61037/4649/11-08-2014 διακήρυξης της Π.Ε.Κορινθιας

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαπραγμάτευση άγονων δρομολογίων της Ομάδας 3 της υπ’αριθμ. 61037/4649/11-08-2014 διακήρυξης της Π.Ε. Κορινθίας Δείτε την πρόσκληση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Δείτε σχέδια υπεύθυνων δηλώσεων: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

Σελίδα 1 of 3012345...102030...Τελευταία »