ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτων στην Κόρινθο, για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κορινθίας, των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κορινθίας, για την αποθήκευση υλικού εκτάκτων αναγκών του Τμήματος [συνέχεια..]

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ADAM ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΕΝΕΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ-ΜΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΦΕΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΕΝΕΟΥ-ΜΑΤΙΟΥ

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_-ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΜΑΝΝΑΣ ADAM ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΜΑΝΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΜΑΝΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΜΑΝΝΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΜΑΝΝΑΣ-ΤΕΛΙΚΟ

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_-ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ADAM ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ Τεχνική Περιγραφή Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τεχνική Περιγραφή Προϋπολογισμός ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΤΕΥΔ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΡΕΘΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΡΕΘΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΘΙΟΥ-ΤΕΛΙΚΟ ΩΗΨΔ7Λ1-3ΥΣ 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_-ΡΕΘΙΟΥ-ΤΕΛΙΚΟ-1 ADAM

Σελίδα 1 of 1712345...10...Τελευταία »