ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διακήρυξη 1ο αρχείο Διακήρυξη 2ο αρχείο Διακήρυξη 3ο αρχείο Διακήρυξη 4ο αρχείο Διακήρυξη 5ο αρχείο Διακήρυξη 6ο αρχείο Διακήρυξη 6ο αρχείο

ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΤΟΕΒ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΩΛΙ77Λ1-Γ77 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_-ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΤΕΛΙΚΟ-1

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο : Φάκελος Μελέτης

ΜΕ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ WORD- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 2017-2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7ΘΧ47Λ1-4ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δείτε τη διακήρυξη

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, φαξ, πολυμηχανημάτων (γνήσια των εταιρειών κατασκευής των Μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα) για [συνέχεια..]

Σελίδα 2 of 1712345...10...Τελευταία »