ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΤΟΕΒ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΩΛΙ77Λ1-Γ77 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_-ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΤΕΛΙΚΟ-1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 έως και την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ  

Δείτε το άρθρο

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο : Φάκελος Μελέτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Κορινθίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Courier) για ένα έτος (με [συνέχεια..]

ΜΕ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ WORD- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 2017-2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7ΘΧ47Λ1-4ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 3 of 5712345...102030...Τελευταία »