ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Υ.Υ. Δείτε την περίληψη

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Υ.Υ. Δείτε την περίληψη

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Υ.Υ. Δείτε την περίληψη

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Υ.Υ. Δείτε την περίληψη

Καθορισμός ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών Ν. Κορινθίας για τις Βουλευτικές εκλογές 2015 Κατεβάστε την απόφαση και τα εκλογικά τμήματα.

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων Ν. Κορινθίας για τις Βουλευτικές εκλογές 2015 Κατεβάστε την απόφαση και τα εκλογικά τμήματα.

Επιβολή κυρώσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 106/Α΄/18.10.1986) όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25.04.2002) και το Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209/Α΄/21.09.2011) στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου για το χώρο απόθεσης αποβλήτων [συνέχεια..]

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από την εκκλη-σία Παναγία έως Κορωνέϊκα, στην περιοχή Σπαρτινέϊκα», στη Τοπική Κοινότητα Γεληνιατίκων, του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Ν. Κορινθίας. Δείτε την απόφαση  

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από το όριο του οικισμού Λαγκαδέϊκων μέχρι το όριο του οικισμού Άνω Καλλιθέας» στην περιοχή Λαγκαδέϊκα, στη Τοπική Κοινότητα Λα-γκαδέϊκων, του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Ν. [συνέχεια..]

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου, εργαστήριο αποθήκευσης μη επικινδύνων στερεών και υγρών αποβλήτων ( από συσκευασμένους χυμούς ) ιδιοκτησίας ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτήριο στη Τ.Κ Μουλκι-ου του [συνέχεια..]