ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε το άρθρο

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο : Φάκελος Μελέτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Κορινθίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Courier) για ένα έτος (με [συνέχεια..]

ΜΕ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ WORD- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 2017-2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7ΘΧ47Λ1-4ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δείτε την Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την προμήθεια SERVER,Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ LAPTOP προυπολογισμού 11.000,00 ευρώ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. [συνέχεια..]

Σελίδα 5 of 59« Πρώτη...34567...102030...Τελευταία »