ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής υποστρώματος μανιταριών έπειτα από αλλαγή φορέα της «Δ&Κ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» στην θέση «Λεβάδι» Δ.Δ Καισαρίου Νεμέας Νομού Κορινθίας

Δείτε την ανακοίνωση. Eγκριση περιβαλλοντικών όρων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ιδιοκτησίας της «ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ , ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Δείτε την ανακοίνωση. Eγκριση περιβαλλοντικών όρων του επαγγελματικού εργαστηρίου παρασκευής χαρτοκιβωτίων ιδιοκτησίας «EASY PACK EΠΕ » που θα εγκατασταθεί στη θέση «Δ.Δ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση – τροποποίηση (λόγω αλλαγής φορέα) της Α.Π. οικ.4696/09-07-1999 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ της ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ο.Α.Ε. στην θέση «ΠΕΡΑ ΒΡΥΣΗ» Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση – τροποποίηση (λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης) της Α.Π. οικ.3686/19-04-2006 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ της ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗΣ στην Δ.Ε. ΣΟΦΙΑΝΩΝ του Δήμου ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Π. [συνέχεια..]

Δείτε την ανακοίνωση. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται στη Δ.Ε. ΜΑΤΙΟΥ του Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση (παράταση χρονικής ισχύος) της υπ.αριθμ. 8696/14-11-2003 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων με ψυκτικούς θαλάμους ιδιοκτησίας ΣΟΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην θέση «ΚΑΡΑΤΖΑ» ΑΣΣΟΥ [συνέχεια..]

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση (παράταση χρονικής ισχύος) της υπ.αριθμ. 2949/ 19-4-2004 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του αρτοποιείου ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. που βρίσκεται στην θέση ΣΟΥΛΙ Δήμου [συνέχεια..]

Δείτε την ανακοίνωση. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ιδιοκτησίας ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΕΜΕΑΣ που βρίσκεται στη ΕΠ. Ο. ΝΕΜΕΑΣ – ΔΑΦΝΗΣ Δ.Ε. ΝΕΜΕΑΣ του Δ. ΝΕΜΕΑΣ.

Δείτε την ανακοίνωση. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΥ ιδιοκτησίας «Α. & Γ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» Ο.Ε. που βρίσκεται στη Δ.Ε. ΑΗΔΟΝΙΩΝ του Δ. ΝΕΜΕΑΣ.