ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση – τροποποίηση (λόγω αλλαγής επωνυμίας) της Α.Π. οικ.5633/24-06-2005 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΝΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ στην Δ.Ε. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ του Δήμου ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Δείτε την ανακοίνωση. Άδεια εγκατάστασης βιοτεχνίας σιδηροκατασκευών λόγω μηχανολογικής επέκτασης επαγγελματικού εργαστηρίου της ΒΙΟΤΕΚ ΑΤΕΒΕ.

Δείτε την ανακοίνωση. ΘΕΜΑ: Ανανέωση ισχύος και τροποποίηση λόγω εκσυγχρονισμού-μηχανολογικής επέκτασης της Α.Π.οικ.1005/12-2-2004 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ιδιοκτησίας «Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ [συνέχεια..]

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ.αριθμ. 10204/ 16-11-2006 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εργαστηρίου κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου ιδιοκτησίας ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην θέση ΜΕΛΙΣΣΙ Δήμου ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – [συνέχεια..]

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση (παράταση χρονικής ισχύος -αλλαγή επωνυμίας φορέα ) της υπ.αριθμ.3757/30-6-1997 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου ιδιοκτησίας ΗΑRTMEX ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ(πρώην XYLECO AEBE) που βρίσκεται [συνέχεια..]

Δείτε την ανακοίνωση. Τροποποίηση (λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης) της Α.Π. 1560/16-09-2010 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ιδιοκτησίας ΒΙΟΤΕΚ ΑΤΕΒΕ που βρίσκεται στην περιοχή ΣΟΥΣΑΚΙ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ του Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ.

Με την υπ. αριθμ. 49945/1051/01.11.11 (ΑΔΑ:45Β37Λ1-Θ7Η) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία: Ονομασία – Είδος έργου / δραστηριότητας: “Ανανέωση – τροποποίηση της υπ. αριθμ. οικ. 8825 [συνέχεια..]

Με την υπ. αριθμ. 46376/1086 (ΑΔΑ:45777Λ1-ΡΕ2) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία: Ονομασία – Είδος έργου/δραστηριότητας:“Τροποποίηση της υπ. αριθμ. οικ.9767/223/18.03.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου [συνέχεια..]

Υπαγωγή για περιβαλλοντική αδειοδότηση Βιοτεχνίας κοπής & επεξεργασίας μαρμάρων ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που ευρίσκεται εκτός οικισμού της Δ.Κ. Λουτρακίου Περαχώρας, του Δ. Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας, στη διαδικασία του [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 7728/07/24.01.2008 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην λειτουργία και στον μερικό εκσυγχρονισμό (μερική [συνέχεια..]