ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ανακοίνωση Διαβίβασης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ.Ελλάδος & Ιονίου, για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, του έργου: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. από Κόμβο Αρχαίας Νεμεας – Δερβενάκια – Μυκήνες«. Φορέας υλοποίησης του [συνέχεια..]

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία : «Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στην θέση «Μεσοραχη» Δ.Δ. Κλημεντιου του Δήμου Σικυωνιων προκειμένου να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες καλλιεργουμένης έκτασης 19,4 [συνέχεια..]

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία : «Ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ. αριθμ. οικ 4907/8.06.2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Κορινθίας για το υφιστάμενο ξενοδοχείο τύπου ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων που [συνέχεια..]

Δείτε την προκήρυξη

«Διάνοιξη μικρού μήκους δασικού δρόμου στην περιοχή » Κριμπάνι» του Δ.Δ.Κατακαλίου του Δήμου Σαρωνικού του Ν.Κορινθίας, προκειμένου να γίνει εφικτή η πρόσβαση σε αγρό με ελιές ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε» ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. [συνέχεια..]

Κατάταξη στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 του έργου:«Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιουμένων βρώσιμων ελαίων σε αποθήκη εμβαδού 420 m2 στην περιοχή «Καλαμάκι» δδ. Ίσθμιας του Δήμου Λουτρακιου Αγίων Θεοδωρων Ν. Κορινθίας».ΔΕΙΤΕ [συνέχεια..]