ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την απόφαση. Ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ.αριθμ.  4881/ 31-5-2006 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του   εργοστασίου  κατασκευής κουφωμάτων  αλουμινίου και pvc  και υαλοπετασμάτων ιδιοκτησίας   VERTICAL ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην θέση [συνέχεια..]

Δείτε την απόφαση. Ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ.αριθμ. 7550/ 6-9-2004 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υπό ίδρυση τυποποιητηρίου ελαιολάδου- σογιελαίου ιδιοκτησίας ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ στην θέση ΠΥΡΓΟΣ Δήμου ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Νομού [συνέχεια..]

Δείτε την απόφαση. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του  ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ  ιδιοκτησίας   ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  που βρίσκεται στο Δ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ του Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: Συνεργείο Επισκευής Αυτοκινήτων στη θέση “ΓΡΑΝΑ”, Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας, Ν.Κορινθίας, ιδιοκτησίας Δ.ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ–Π.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποίηση της υπ’αριθμ. 1018/2011 θετικής γνωμοδότησης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.)  του  έργου : «Χαλύβδινος αγωγός [συνέχεια..]

Δείτε την απόφαση. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΝΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ με την επωνυμία ΕΛΛΟΙΝΟ Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στο Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ του Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Δείτε την απόφαση. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ που βρίσκεται στο Δ.Δ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ του Δ. ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Δείτε τη απόφαση. Ανανέωση – τροποποίηση (λόγω αλλαγής επωνυμίας και μείωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού) της Α.Π. 2123/18-03-2005 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΙΩΝ της «ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑ» Ο.Ε. στην θέση «ΠΥΡΓΟΣ» Δ.Ε. [συνέχεια..]

Δείτε την απόφαση. Τροποποίηση λόγω κτιριακής επέκτασης (εγκατάσταση αποθηκευτικού χώρου) της  Α.Π. 204/28-02-2011  Απόφασης  έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ της ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε. στην θέση  «ΒΑΛΤΟΣ»  Δ.Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  του  Δήμου  [συνέχεια..]

“Xορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων”, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. ΗΠ. 50910/03 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/03) άρθρο 2 παράγραφος 2β εντός των διοικητικών ορίων της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας  με  έδρα το Καματερό [συνέχεια..]