ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη

«Διάνοιξη μικρού μήκους δασικού δρόμου στην περιοχή » Κριμπάνι» του Δ.Δ.Κατακαλίου του Δήμου Σαρωνικού του Ν.Κορινθίας, προκειμένου να γίνει εφικτή η πρόσβαση σε αγρό με ελιές ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε» ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. [συνέχεια..]

Κατάταξη στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 του έργου:«Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιουμένων βρώσιμων ελαίων σε αποθήκη εμβαδού 420 m2 στην περιοχή «Καλαμάκι» δδ. Ίσθμιας του Δήμου Λουτρακιου Αγίων Θεοδωρων Ν. Κορινθίας».ΔΕΙΤΕ [συνέχεια..]

Κατεβάστε την Ανακοίνωση Θετική Γνωμοδότηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση ( ΠΠΕΑ ) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 119,064 Mwe με φυσικό αέριο,της εταιρείας στην θέση <> του Δήμου [συνέχεια..]