ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ – Τσίλια ΦΒ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ Τομεαρχών Δακοκτονίας Απορριπτέοι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Προκηρύσσουμε Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Λειτουργία υφιστάμενου πηγαδιού αρδευτικής χρήσης, το οποίο έχει ανορυχθεί σε μισθωμένο, από τον Καρούνο Ευθύμιο του [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Λειτουργία υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων οι οποίες έχουν ανορυχθεί στη θέση «ΚΑΤΩ ΡΕΜΑ» εκτός των ορίων της [συνέχεια..]

Σελίδα 1 of 2612345...1020...Τελευταία »