ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 2833/14-05-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,90 KW ιδιοκτησίας του κ. Δημήτριου Μανίκη που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 18718,80m2 [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 851/17-02-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6158/11/13-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1384/11/30-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος και συμπλήρωση με πρόσθετους όρους της υπ’ αρ. 2062/02-04-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9316/09/18-01-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αναφέρεται στη λειτουργία μονάδας αποθήκευσης τροφίμων σε ψυκτικούς θαλάμους της εταιρείας με την επωνυμία «BRELLE A.E.» σε [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 1474/12-07-2007Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά στην ίδρυση και τη λειτουργία νέας βιοτεχνικής μονάδας κατασκευής χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων [συνέχεια..]

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 4101/30.07.2004 Α.Ε.Π.Ο. του Νομάρχη Λακωνίας η οποία αφορά την ίδρυση και λειτουργία νέου εργαστηρίου [συνέχεια..]

Σελίδα 10 of 26« Πρώτη...89101112...20...Τελευταία »