ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης η οποία έχει ανορυχθεί στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΤΑ» εντός των ορίων της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία νέου συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων επιβατηγών, ελαφρών φορτηγών, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών ιδιοκτησίας Βλάχου Ιωάννη του Γρηγορίου – Εμμανουήλ, το οποίο [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας τριάντα εννέα (39) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους, και είκοσι τρία (23) μοσχαριών πάχυνσης (συνολικά [31] [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας τριάντα δύο (32) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους, δέκα εννέα (19) μοσχαριών πάχυνσης και διακοσίων σαράντα [συνέχεια..]

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ Ανακοίνωση ΣΟΧ2-2013 (Δακοκτονία) Παράρτημα Ανακοίνωσης (Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης) Έντυπο Αίτησης

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας (βουστασίου) δυναμικότητας τριάντα εννέα (39) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους, ενός (1) ταύρου και είκοσι δύο (22) μοσχαριών [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας (βουστασίου) δυναμικότητας είκοσι (20) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους και δώδεκα (12) μοσχαριών πάχυνσης ιδιοκτησίας Ξιφαρά Κυριάκου του [συνέχεια..]

Σελίδα 2 of 2612345...1020...Τελευταία »