ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:  «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία τριών (3) υφιστάμενων συστεγαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων συνολικής δυναμικότητας εξακοσίων εξήντα (660) αιγών (13,2 ισοδύναμων ζώων), ιδιοκτησίας Σταρόγιαννη Ηλία του Κωνσταντίνου (325 ζώα), Σταρόγιαννη [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης γεώτρησης αρδευτικής χρήσης, ιδιοκτησίας αρδευτικής ομάδας η οποία εκπροσωπείται από τον Αγριόδημα Δημήτριο του Ιωάννη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αμυκλών, ενίσχυση υδροδότησης Οικισμών Πλατάνας & Σκούρας της Π.Ε. Λακωνίας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση των υπ’ αρ. πρωτ. οικ. – 7393/26.09.2007 και 5930/29.09.2007 ΑΕΠΟ Νομάρχη Λακωνίας όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 1552/19.03.2010 και 1553/19.03.2010 [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5649/22-10-2004 ΑΕΠΟ όπως είχε τροποποιηθεί με την υπ΄ αρ. 8174/11-12-2006 ΑΕΠΟ ως προς την αύξηση των κλινών από 24 σε 32 κλίνες (χωρίς κτηριακή επέκταση). ΔΕΙΤΕ [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς την χρονική ισχύ της υπ΄ αρ. πρωτ.6532/28-9-2001 όπως είχε τροποποιηθεί με την υπ΄αρ.4799/24-11-2005 ΑΕΠΟ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και την λειτουργία νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5* (πέντε αστέρων) και δυναμικότητας 68 κλινών φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου και Γεωργίας Καλοειδή. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων, επιβατηγών ελαφρών φορτηγών, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών φερόμενης ιδιοκτησίας Σταυριανού Χρήστου. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία νέου ελαιοτριβείου και μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου ιδιοκτησίας Πραματάρη Κωνσταντίνου που θα εγκατασταθεί σε νέο ισόγειο κτίριο σε γήπεδο επιφάνειας 17608,79m2 σε [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία νέου φανοποιείου επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας Λιαδή Ιωάννη του Κυριάκου, το οποίο θα εγκατασταθεί σε μισθωμένο τμήμα 86,82μ2 υφιστάμενης [συνέχεια..]

Σελίδα 3 of 2612345...1020...Τελευταία »