ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 5797/05.09.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ47Λ1-ΕΗ4) ΑΕΠΟ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ως προς το όνομα του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου εντός του οποίου έχει ανορυχθεί η γεώτρηση από «ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας αυγοπαραγωγής δυναμικότητας δέκα επτά χιλιάδων (17.000) θέσεων ωοτόκων ορνίθων (113 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Παπαγιαννόπουλου Δημητρίου. Ανακοίνωση

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας πάχυνσης νεοσσών δυναμικότητας πέντε χιλιάδων (5.000) θέσεων εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης (20 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Γιαννάκου Μελέτιου του Δημητρίου. Ανακοίνωση

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 3700/22.7.2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΦ7Λ1-4Σ4) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500kW ιδιοκτησίας της [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 6810/30.12.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,999ΜW ιδιοκτησίας της εταιρείας [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 178/28.01.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 892,8kW ιδιοκτησίας της εταιρείας [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου – λιπαντηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Δρίβα του Γεωργίου το οποίο βρίσκεται σε ακίνητο επιφανείας 1097,07m2 επί της Ε.Ο. Σπάρτης [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και την λειτουργία νέου συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων επιβατηγών, ελαφρών φορτηγών, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών ιδιοκτησίας Λουκάκου Γεωργίου του Δημητρίου, το οποίο θα εγκατασταθεί [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Λειτουργία υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης (με κατανάλωση 235.408,00 κ.μ. αρδευτικού νερού ανά έτος), του Απόστολου Απαλοδήμα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,56 kWp φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σελίδα 4 of 26« Πρώτη...23456...1020...Τελευταία »