ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ Η-Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για να δείτε την πρόκληση πατήστε ΕΔΩ Γ227-Γ278-Γ302 ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-6η ΔΙΑΠΡ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ [συνέχεια..]

A/A ΕΣΗΔΗΣ:20178 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΟΝΑ(Γ227, Γ297)  ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Γ298 Γ299 Γ300 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΓΜΑ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΥΣ. [συνέχεια..]

(Α/Α ΣΥΣΤ.12199) Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη, πατήστε εδώ Α-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΓΟΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ [συνέχεια..]

Για να κατεβάστε την Διακήρυξη, πατήστε εδώ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διευκρίνιση επί του άρθρου 2 της αρ.7933/2015 (ΑΔΑ:Ω3ΙΓ7Λ1-ΙΥΖ) Διακήρυξης Π.Ε.Λακωνίας, για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου –Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας—ενός (1) κτιρίου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση αποθήκης σχολικών [συνέχεια..]

Σελίδα 3 of 912345...Τελευταία »