ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για το σχολικό έτος 2014 – έως 28/02/2015 ( έως την ολοκλήρωση της υπ’αριθμ.27642/2162/02.07.2014 διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού [συνέχεια..]

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, σε εφαρμογή της υπ’αρίθμ. Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β1449) και ύστερα από το με αρ. πρωτ.1525/29-7-2014 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης-Παιδείας, ανακοινώνει , ότι προτίθεται να προβεί στην εκτύπωση των [συνέχεια..]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ