ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 24/12/2014 έως και 30/12/2014 . Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε την αίτηση για ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ   πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε την αίτηση για ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  πατήστε εδώ

Η Περιφερειακή  Ενότητα Λακωνίας προτίθεται να προχωρήσει στην ασφάλιση των αυτοκίνητων, μηχανημάτων & ΜΟΤΟ των υπηρεσιών της για το έτος 2015, ήτοι από 8/2/2015 μέχρι 8/2/2016). Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, εφ’ [συνέχεια..]

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει εκ νέου, λόγω μη παραδεκτών προσφορών, ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του μηχ/κού εξοπλισμού των τέως Νομ. Ταμείων. Στο προσωπικό αυτό χορηγείται [συνέχεια..]

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, μέχρι και την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 15:00 μμ, στο Πρωτόκολλο-Γραμματεία της  Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. [συνέχεια..]

Με την αριθ. 525/19.11.2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2015 Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνοπτική οικονομική κατάσταση του οποίου παρατίθεται παρακάτω : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε.Λακωνίας (2ο χλµ. Ε.Ο. Σπάρτης –Γυθείου ) κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες από 28/11/2014 έως και 4/12/2014 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ