ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διακήρυξη πρόχειρου, επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας  Π.Ε. Λακωνίας, για το χρονικό διάστημα από ενάρξεως του σχολικού έτους 2014-2015, ήτοι από 1-9-2014 μέχρι την 28η-2-2015», συνολικού προϋπολογισμού 1.995.754,84 [συνέχεια..]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ ΑΡ.61037/4649/11-08-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2014 ΕΩΣ 28-02-2015 ΤΗΣ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΑΓΟΝΑ 26-08-14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡ. 61037/4649/11-08-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2014 ΕΩΣ 28-02-2015 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προκήρυξη ανοικτού Δημόσιο μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τα μηχανήματα [συνέχεια..]

Διακήρυξη  πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας  Π.Ε. Λακωνίας, για το χρονικό διάστημα από ενάρξεως του σχολικού έτους 2014-2015, ήτοι από 1-9-2014 μέχρι την 28η-2-2015», συνολικού προϋπολογισμού 1.995.754,84 ευρώ, [συνέχεια..]

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για το σχολικό έτος 2014 – έως 28/02/2015 ( έως την ολοκλήρωση της υπ’αριθμ.27642/2162/02.07.2014 διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού [συνέχεια..]

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, σε εφαρμογή της υπ’αρίθμ. Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β1449) και ύστερα από το με αρ. πρωτ.1525/29-7-2014 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης-Παιδείας, ανακοινώνει , ότι προτίθεται να προβεί στην εκτύπωση των [συνέχεια..]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ