ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 1.078,56MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «UNIGEA ΗΛΙΑΚΗ 1 ΕΠΕ» που βρίσκεται στη θέση Γκουμαράδα της Τ.Κ. Βρονταμά της Δ.Ε. Σκάλας του Δ. Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας ΔΕΙΤΕ [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 991ΚW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΕΒΕ¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 120215m2 [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Μανωλάκου Αλέκου που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος, επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 2044/09.05.2006 Απόφασης Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος, επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 5598/19.11.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και την λειτουργία [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Φωτοβολταϊκος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 991ΚW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΕΒΕ¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 120215m2 σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Αστέρι της Δ.Ε. [συνέχεια..]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΣΤΕΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ονομασία – Είδος έργου: Ίδρυση και λειτουργία νέας βιοτεχνίας παραγωγής ζωοτροφών, εμπορικής αποθήκης, υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου και νέου ισόγειου κτιρίου στέγασης σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων τύπου Α’, μισθωμένο από την εταιρεία [συνέχεια..]

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. 130113/22-05-2003, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη του αυτοκινητόδρομού Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα /Σπάρτη, [συνέχεια..]

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ονομασία – Είδος έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99kWp του δικαιούχου Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 42.080,89m2 στη θέση«ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ – ΠΙΣΩ ΚΟΚΚΙΝΙΕΣ» [συνέχεια..]