ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

    Ονομασία – Είδος έργου:   Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 18.797,05 τ.μ., με τα συνοδά αυτού έργα, από τον κ. Θεοφάνη Κοντογιάννη, που βρίσκεται στη θέση [συνέχεια..]

Η Π.Ε. Λακωνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στη Θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση Δήμου Έλους Λακωνίας» με προϋπολογισμό 1.915.700,00 €. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Η Π.Ε. Λακωνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στη Θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση Δήμου Έλους Λακωνίας» με προϋπολογισμό 1.915.700,00 €. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΝΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Δ.Δ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με προϋπολογισμό 1.822.000,00 € ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ  

Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου στο Δ.Δ. Αγίου Νικολάου Προφήτη Ηλία, με προϋπολογισμό  746.000,00 € ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

    Ονομασία – Είδος έργου:   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90666/29-03-2002 Απόφαση ςΈγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος τουΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 756/29-03-2007 (ορθή [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος, επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4491/02-07-2009 Απόφασης του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και τη λειτουργία νέου [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου  ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με τον δ.τ. «LITHOS ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ», του Δήμου Θεραπνών Νομού Λακωνίας. ΔΕΙΤΕ [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου:    Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ZON FOUR Ε.Π.Ε.»  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ