ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου:    Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ZON FOUR Ε.Π.Ε.»  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ZON FOUR Ε.Π.Ε.», του τ. Δήμου Φάριδος, του Νομού Λακωνίας ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας του δικαιούχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ, του Δήμου Μονεμβασίας του Ν. Λακωνίας. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Χουνάρια» και κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 1.015,84m που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων της Δ. Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας του Νομού Λακωνίας, [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου:  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «DAMCO ENERGY A.E. – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ Ο.Ε.», του Δήμου Κροκεών του Νομού Λακωνίας.

Ονομασία – Είδος έργου:  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας παραγωγής & τυποποίησης χυμών, ιδιοκτησίας της εταιρείας «FRESHLAND ΑΕ»,του  Δήμου Σπάρτης  του Νομού Λακωνίας.

    Ονομασία – Είδος έργου:   Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΤΡΥΠΑ» στο Δ.Δ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Βοιών (νυν Τ.Κ. Αγίου Νικολάου της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας) του Νομού Λακωνίας, ιδιοκτησίας [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ» στην Τ.Κ. Φοινικίου της Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας του Νομού Λακωνίας, ιδιοκτησίας της ΤΑΣΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗ, προκειμένου να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες αγροτεμαχίου έκτασης [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΤΣΟΥΧΛΕΪΚΑ» ή «ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝΕΣ» στην Τ.Κ. Έλους της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας, ιδιοκτησίας του ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου, προκειμένου να καλυφθούν οι [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου:  Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας του δικαιούχου ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΠΙΕΡΡΟΥ στη θέση «Άγιος Νικόλαος» του Δ.Δ. Αρεόπολης, του Δήμου Οιτύλου του Ν. Λακωνίας.     ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ