ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ανέγερση και λειτουργία ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 5* φερόμενης ιδιοκτησίας «ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Α.Ε.», δυναμικότητας 55 κλινών που βρίσκεται στα όρια του οικισμού της Τ.Κ. Αγ. Στεφάνου της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δ. Μονεμβασίας της Π.Ε. [συνέχεια..]

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται η επικινδυνότητα εισόδου στην Περιφερειακή μας Ενότητα ενός από τους σοβαρότερους εχθρούς των φοινικοειδών Rhynchophorus ferrugineus (κν. Κόκκινου σκαθαριού) Κατεβάστε το δελτίο [συνέχεια..]

Τροποποίηση και επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) της υπ’ αρ. πρωτ. 2566/26.04.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην ίδρυση και την λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων (ξυλουργείου) ιδιοκτησίας Χρήστου Πάντου, [συνέχεια..]