ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Από 26 Οκτωβρίου 2016 έως και  4 Νοεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΤΜΑ

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Β ΑΓΟΝΑ ΤΗΜΑ Γ ΑΓΟΝΑ άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΜΗΜΑ-Β ΕΓΓΥΗΣΗ-Γ-ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΕΓΜΑ-ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠ.-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠ.-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΝΟΜ.-ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠ.-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΦΥΣΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠ.-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΦΥΣ.-ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια (3.000) τριών χιλιάδων προστατευτικών καλυμμάτων που χορηγεί η υπηρεσία κατά την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας [συνέχεια..]

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προτίθεται να προχωρήσει στην συλλογή οικονομικών προσφορών για προμήθεια έντεκα (11) μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Λακωνίας %ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%b1

Μπορείτε να δείτε την αρχική καθώς και την συμπληρωματική ανοικόνωση από τους παρακάτω συνδέσμους : Ανακοίνωση εξετάσεων Συμπληρωματική Ανακοίνωση

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει , ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πενήντα μπλοκ -ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ/ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ-για τις ανάγκες του τμήματος Κτηνιατρικής και των Αγροτικών κτηνιατρείων της Π.Ε. Λακωνίας. Συνημμένα επισυνάπτεται σχετικό [συνέχεια..]

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει εκ νέου λόγω του άγονου της με αρ. πρωτ. 213700/29820/17-08-2016 ανακοίνωσης, ότι προτίθεται να προβεί στην εκτύπωση των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, σχολ. Έτους 2016-2017, για τη μεταφορά των μαθητών [συνέχεια..]

Σελίδα 1 of 1012345...10...Τελευταία »