ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μπορείτε να δείτε την Απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΨΦ9Β7Λ1-ΔΛ2

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Μελέτη Φράγματος Μιναγιώτικου & Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Δ. Πύλου Μεθώνης – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθμόνΦ32.23/2772/11.12.2017 (ΑΔΑ: 65127Λ1-ΧΑ6) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους για τέσσερα (4) έτη στον Πετρόπουλο Παναγώτη, με τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα [συνέχεια..]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/2953/04-12-2017 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ποσού 2.500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4177/2013(ΦΕΚ/Α/ [συνέχεια..]

Με την αριθμ. 2829/15.11.2017 αίτηση του ΤΣΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με τα παρακάτω στοιχεία : Δ/νση Δραστηριότητας: Κοραή 39, Καλαμάτα, ΤΚ:24100 κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , [συνέχεια..]

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ VODAFONE 1105648 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αριθμ. 2772/10.11.42017 αίτηση του ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με τα παρακάτω στοιχεία : Δ/νση Δραστηριότητας: Αναγνωστοπουλου 7, Μεσσήνη, ΤΚ:24200 κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , [συνέχεια..]

Με την υπ’ αριθμόν Φ32.22/2211/10.10.2017 (ΑΔΑ: 637Β7Λ1-ΟΩ2) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους για τέσσερα (4) έτη στον Μπαλίκο Γεώργιο, με τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα [συνέχεια..]

Σελίδα 1 of 612345...Τελευταία »