ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Με την αριθμ. 2829/15.11.2017 αίτηση του ΤΣΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με τα παρακάτω στοιχεία : Δ/νση Δραστηριότητας: Κοραή 39, Καλαμάτα, ΤΚ:24100 κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , [συνέχεια..]

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ VODAFONE 1105648 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αριθμ. 2772/10.11.42017 αίτηση του ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με τα παρακάτω στοιχεία : Δ/νση Δραστηριότητας: Αναγνωστοπουλου 7, Μεσσήνη, ΤΚ:24200 κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , [συνέχεια..]

Με την υπ’ αριθμόν Φ32.22/2211/10.10.2017 (ΑΔΑ: 637Β7Λ1-ΟΩ2) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους για τέσσερα (4) έτη στον Μπαλίκο Γεώργιο, με τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα [συνέχεια..]

Με την αριθμ. 2211/15.09.2017 αίτηση του ΜΠΑΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με τα παρακάτω στοιχεία : Δ/νση Δραστηριότητας: ΘΕΣΗ «ΒΑΛΤΟΣ», Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Τμήμα Χορήγησης [συνέχεια..]

Με την υπ’ αριθμόν Φ32.21/1069/30.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΟΣ7Λ1-47Υ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους για τέσσερα (4) έτη στην «Κωνσταντίνος Κατρίτσης & ΥΙΟΣ ΕΠΕ» με τα παρακάτω στοιχεία [συνέχεια..]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/470/28-2-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού [συνέχεια..]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/441/23-2-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο [συνέχεια..]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την υπ’ αριθμόν Φ32.19/3237/08.11.16 (ΑΔΑ:ΩΔ8Ε7Λ1-Ρ0Α) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Τροποποιήθηκε η υπ’αριθμ. Φ32.19/2428/21.09.16 [συνέχεια..]

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθμ. 2796/01.09.2016 αίτηση του ΚΟΥΤΙΒΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με έδρα Κλαδά 7, Καλαμάτα, κατατέθηκε στη Διεύθυνση [συνέχεια..]

Σελίδα 1 of 512345