ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Με την αριθμ. 2211/15.09.2017 αίτηση του ΜΠΑΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με τα παρακάτω στοιχεία : Δ/νση Δραστηριότητας: ΘΕΣΗ «ΒΑΛΤΟΣ», Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Τμήμα Χορήγησης [συνέχεια..]

Με την υπ’ αριθμόν Φ32.21/1069/30.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΟΣ7Λ1-47Υ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους για τέσσερα (4) έτη στην «Κωνσταντίνος Κατρίτσης & ΥΙΟΣ ΕΠΕ» με τα παρακάτω στοιχεία [συνέχεια..]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/470/28-2-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού [συνέχεια..]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/441/23-2-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο [συνέχεια..]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την υπ’ αριθμόν Φ32.19/3237/08.11.16 (ΑΔΑ:ΩΔ8Ε7Λ1-Ρ0Α) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Τροποποιήθηκε η υπ’αριθμ. Φ32.19/2428/21.09.16 [συνέχεια..]

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθμ. 2796/01.09.2016 αίτηση του ΚΟΥΤΙΒΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με έδρα Κλαδά 7, Καλαμάτα, κατατέθηκε στη Διεύθυνση [συνέχεια..]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την υπ’ αριθμόν Φ32.19/2428/21.09.16 (ΑΔΑ:66ΛΘ7Λ1-Τ9Θ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου [συνέχεια..]

Προσφυγή στη διαδικασία δια̟ραγµάτευσης για το τµήµα ΤΚ Μικράς Μαντινείας, για την υλο̟ποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον α̟πό εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟πολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους [συνέχεια..]

Λόγω κωλύματος των μελών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, αναβλήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 2/2016, με με τίτλο «Προμήθεια  Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού και εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών [συνέχεια..]

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για τα τµήµατα: ΤΚ Μίλα, ΤΚ Χρυσοκελλαριάς, ΤΚ Μερόπης, ΤΚ Αλωνίων- Ανεµοµύλου, ΤΚ Αριοχωρίου-Ασπροπουλιάς, ΤΚ Μικροµάνης, ΤΚ Λαιίκων, ΤΚ Αναλήψεως, ΤΚ Μελιγαλά, ΤΚ Πεταλιδίου, ΤΚ Καρ̟οφόρας, ΤΚ Καλοχωρίου-Πανιπερίου για την [συνέχεια..]

Σελίδα 2 of 612345...Τελευταία »