ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση: Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2.-Τις διατάξεις του Π.∆.131/2010 (ΦΕΚ Α΄224/27-12-2010 ) «Οργανισµός Περιφέρειας Πελοποννήσου». 3-.Τις διατάξεις [συνέχεια..]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/1301/21-4-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 137 της Υ.Α. Α2-718/28-07-2014 (ΦΕΚ /Β/2090/31-07-2014), όπως αντικαταστάθηκαν [συνέχεια..]

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/οικ.1345/19-04-2016 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο [συνέχεια..]

Για να δείτε την απόφαση μετάθεσης αποσφράγισης διαγωνισμών δακοκτονίας ΔΑΟΚ Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας – Κυπαρισσία εδώ

Για να δείτε την απόφαση μετάθεσης αποσφράγισης διαγωνισμών δακοκτονίας ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας πατήστε εδώ

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/466/18-2-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1.2 & 5.α1 του αρθρ. 115 της Υ.Α. Α2-718/28-07-2014 (ΦΕΚ /Β/2090/31-07-2014) [συνέχεια..]

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας – Κυπαρισσία ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι: Την Παρασκευή 4/09/2015 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός Δακοκτονίας στις παρακάτω τοπικές κοινότητες:   Φαρακλάδα, Αρμενιοί και Στασιό – Ξηρόκαμπος της Δ.Ε. Κυπαρισσίας,  Πολυθέα – Μοναστήρι της [συνέχεια..]

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10-06-2015 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Με την αριθμ’ 66/Συν.21ης/11-9-2014 απόφαση του Πειθαρχικού  Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου κηρύχθηκε αθώος ο προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Σταύρος Καρτερολιώτης, [συνέχεια..]

Σελίδα 3 of 612345...Τελευταία »