ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας Δήμων Νομού Μεσσηνίας για την διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης [συνέχεια..]

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  4177/2013 Με την υπ΄ αριθμ. Φ18/1871 23-04-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου…… Για να δείτε όλη την [συνέχεια..]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013           Με την  υπ’ αριθμ. Φ18/1245/18-03-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,   στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ» , που βρίσκεται στη Δάφνη Καλαβρύτων  Τ.Κ. 25004, επιβλήθηκε χρηματικό  πρόστιμο [συνέχεια..]

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013 Με την  υπ’ αριθμ. Φ18/53/27-1-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, επιβλήθηκε   χρηματικό  πρόστιμο ποσού 2.000,00 €, σύμφωνα [συνέχεια..]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013  Με την Φ18/5405 /7 – 01- 2014 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης [συνέχεια..]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013  Με την Φ18/4341/31-10-2013 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 1.000,00 ευρώ,    σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 και 10 του αρθ. 98 [συνέχεια..]

Πατήστε στο Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων  προκειμένου να δείτε τον πίνακα καταγραφής του συνόλου των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που λειτουργούν στην περιοχή της Τριφυλίας

Διαβάστε το άρθρο

Διαβάστε το άρθρο

Σελίδα 5 of 6« Πρώτη...23456