ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής [συνέχεια..]

Έχοντας υπόψη: 1. Την αρ.31353/15-7-2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016-2017, από την οποία προέκυψαν [συνέχεια..]

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με γραπτές προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην Κυπαρίσσια που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του παραρτήματος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Ε. Μεσσηνίας, [συνέχεια..]

Δείτε την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δείτε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δείτε την ΔΙΑΚΥΡΗΞH Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δείτε την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Καλαμάτα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και για τη φύλαξη υλικού έκτακτης ανάγκης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας [συνέχεια..]

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ενός ακινήτου στην Καλαμάτα που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Ε. Μεσσηνίας, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με γραπτή [συνέχεια..]

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2015-2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Σας ενημερώνουμε ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Μεσσηνίας παρατείνεται για την υποβολή προσφορών μέχρι και τις 02/11/15 και ώρα 10 πμ

Σελίδα 5 of 11« Πρώτη...34567...10...Τελευταία »