ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-∆ΑΟΚ Τριφυλίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30-11-2013 (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων στις ελαιοκομικές ̟περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – ∆ΑΟΚ [συνέχεια..]

Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   Έχοντας υπόψη: 1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α), όπως έχουν [συνέχεια..]

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, ανακοινώνει ότι θα δεχθεί  προσφορές για ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας, για τα Τμήματα με τις αντίστοιχες Τοπικές ή Δημοτικές κοινότητες…   Διαβάστε όλο το Δελτίο Τύπου [συνέχεια..]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Δείτε ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ το κείμενο της ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, ανακοινώνει ότι θα δεχθεί προσφορές για ανάδειξη εργολάβων παγιδοθεσίας δακοκτονίας 2013 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4063/15-4-2013 διακήρυξη.Tα απαιτούμενα δικ/τικά αναφέρονται στο άρθρο 6. [συνέχεια..]

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1 / 2013 ανακοίνωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά εδώ.

Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του [συνέχεια..]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   Έχοντας υπόψη: 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής για την [συνέχεια..]