ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15-06-2015 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-∆ΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου [συνέχεια..]

ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ̟π’ αριθµ. 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µέχρι 60 ηµεροµίσθια συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων στις ελαιοκοµικές ̟περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας  για … [συνέχεια..]

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12-06-2015 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11-06-2015 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10-06-2015 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 09-06-2015 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 08-06-2015 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 05-06-2015 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ