ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του [συνέχεια..]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   Έχοντας υπόψη: 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής για την [συνέχεια..]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ2

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΟΙΚΤΟ  διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα [συνέχεια..]

Δείτε ΕΔΩ την Περίληψη Διακήρυξης του έργου