ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09-12-2014 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05-12-2014 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05-12-2014 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04-12-2014 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

Με την αριθ. 525/19.11.2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2015 Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνοπτική οικονομική κατάσταση του οποίου παρατίθεται παρακάτω : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 03-12-2014 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02-12-21014 Δείτε το αρχείο ΕΔΩ.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01-12-2014 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 28-11-2014 Δείτε το αρχείο ΕΔΩ.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 27-11-2014 Δείτε το αρχείο ΕΔΩ.