ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού Επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, προκειμένου να καταθέσουν [συνέχεια..]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013  Με την Φ18/4341/31-10-2013 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 1.000,00 ευρώ,    σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 και 10 του αρθ. 98 [συνέχεια..]

Το Τμήμα Προμηθειών της  Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό  μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στεγάσεων των υπηρεσιών της Περιφερειακής  Ενότητας Μεσσηνίας, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την [συνέχεια..]