ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δείτε τα αρχεία της Διαβούλευσης στους παρακάτω συνδέσμους: ΕΣΗΔΗΣ Ανακοίνωση Διαβούλευση ΥΕ2 01022018 ΕΣΗΔΗΣ Ανακοίνωση Διαβούλευση ΥΕ3 01022018

Οι εκτιμήσεις, οι διαπιστώσεις και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και καταγραφεί τα προηγούμενα έτη, σε σχέση με την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΡΟΜΑ στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων καταπολέμησης των διακρίσεων και του [συνέχεια..]

Η Πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Διαχείριση των Απορριμμάτων Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως πρώτη προτεραιότητά της, έχει αναδείξει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ως μείζον θέμα, προκειμένου να καταστεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της Αειφορίας. [συνέχεια..]

Σελίδα 1 of 3123