ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Οι εκτιμήσεις, οι διαπιστώσεις και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και καταγραφεί τα προηγούμενα έτη, σε σχέση με την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΡΟΜΑ στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων καταπολέμησης των διακρίσεων και του [συνέχεια..]

Η Πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Διαχείριση των Απορριμμάτων Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως πρώτη προτεραιότητά της, έχει αναδείξει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ως μείζον θέμα, προκειμένου να καταστεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της Αειφορίας. [συνέχεια..]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 27-11-2013           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) [συνέχεια..]

1. Για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου», δείτε τα ακόλουθα: Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ MEROS A MEROS B MEROS C 2. Για το έργο [συνέχεια..]

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται, από την ΔΠΚΕ/ΓΔΔΥ/ΥΝΑ, οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 1) Εγκατάσταση εκπαιδευτικής μονάδας ψυκτικού θαλάμου 2) Εξοπλισμός ΝΗΟ 3) Εργαστήριο βοηθητικών μηχανημάτων 4)Εργαστήριο καυσίμων λιπαντικών – θερμοδυναμικής [συνέχεια..]

Μπορείτε να κατεβάσετε τα κείμενα και έντυπα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης και αφετέρου στην [συνέχεια..]

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και μέσω του Internet, στην διεύθυνση: http://www.ppel.gov.gr/MKT_Sounding/

Σελίδα 1 of 3123