ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Η Πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Διαχείριση των Απορριμμάτων Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως πρώτη προτεραιότητά της, έχει αναδείξει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ως μείζον θέμα, προκειμένου να καταστεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της Αειφορίας. [συνέχεια..]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 27-11-2013           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) [συνέχεια..]

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης και αφετέρου στην [συνέχεια..]

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και μέσω του Internet, στην διεύθυνση: http://www.ppel.gov.gr/MKT_Sounding/

Η εκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που σηματοδότησε η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Προκαταρκτική Προκήρυξης, αποτέλεσε το περιεχόμενο της συνέντευξης τύπου που [συνέχεια..]

Αντίγραφο του εγγράφου δημοσίευσης στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωαπαϊκής Ένωσης Δείτε εδώ την ανάρτηση του Σχεδίου Προκήρυξης στην Εφημερίδα της ΕΕ: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281219-2011:TEXT:EL:HTML&src=0

Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Με την προκαταρκτική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος διαβούλευσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων [συνέχεια..]

Κατεβάστε τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατεβάστε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΣΔΑ Κατεβάστε το Κεφάλαιο Ι Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙΙ Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙΙΙ Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙV Κατεβάστε το Κεφάλαιο V Κατεβάστε το Κεφάλαιο VΙ Κατεβάστε το Κεφάλαιο [συνέχεια..]

Κεφάλαια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Κατεβάστε όλα τα αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή Κατεβάστε όλους του χάρτες σε συμπιεσμένη μορφή Κατεβάστε το αρχείο με τα Περιεχόμενα Κατεβάστε το Κεφάλαιο [συνέχεια..]

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης του ΠΕΣΔΑ: Έγκριση αναθεωρημένου επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου Κατεβάστε το Αρχείο