ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η εκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που σηματοδότησε η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Προκαταρκτική Προκήρυξης, αποτέλεσε το περιεχόμενο της συνέντευξης τύπου που [συνέχεια..]

Αντίγραφο του εγγράφου δημοσίευσης στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωαπαϊκής Ένωσης Δείτε εδώ την ανάρτηση του Σχεδίου Προκήρυξης στην Εφημερίδα της ΕΕ: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281219-2011:TEXT:EL:HTML&src=0

Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Με την προκαταρκτική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος διαβούλευσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων [συνέχεια..]

Κατεβάστε τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατεβάστε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΣΔΑ Κατεβάστε το Κεφάλαιο Ι Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙΙ Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙΙΙ Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙV Κατεβάστε το Κεφάλαιο V Κατεβάστε το Κεφάλαιο VΙ Κατεβάστε το Κεφάλαιο [συνέχεια..]

Κεφάλαια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Κατεβάστε όλα τα αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή Κατεβάστε όλους του χάρτες σε συμπιεσμένη μορφή Κατεβάστε το αρχείο με τα Περιεχόμενα Κατεβάστε το Κεφάλαιο [συνέχεια..]

Έγκριση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβάλλοντος Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Κατευάστε το αρχείο

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης του ΠΕΣΔΑ: Έγκριση αναθεωρημένου επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου Κατεβάστε το Αρχείο

Κατεβάστε την Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την Υδατοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ  ΚΟΛΠΟΣ Προκαταρτικό Κείμενο προς Διαβούλευση     Τα κριτήρια της UNESCO   Σύμφωνα με την UNESCO μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς είναι τα έργα των ανθρώπων και της φύσης που αξίζουν να τα διατηρήσουμε. Για [συνέχεια..]

Σελίδα 2 of 3123