ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 27-11-2013           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) [συνέχεια..]

1. Για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου», δείτε τα ακόλουθα: Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ MEROS A MEROS B MEROS C 2. Για το έργο [συνέχεια..]

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται, από την ΔΠΚΕ/ΓΔΔΥ/ΥΝΑ, οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 1) Εγκατάσταση εκπαιδευτικής μονάδας ψυκτικού θαλάμου 2) Εξοπλισμός ΝΗΟ 3) Εργαστήριο βοηθητικών μηχανημάτων 4)Εργαστήριο καυσίμων λιπαντικών – θερμοδυναμικής [συνέχεια..]

Μπορείτε να κατεβάσετε τα κείμενα και έντυπα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης και αφετέρου στην [συνέχεια..]

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και μέσω του Internet, στην διεύθυνση: http://www.ppel.gov.gr/MKT_Sounding/

Η εκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που σηματοδότησε η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Προκαταρκτική Προκήρυξης, αποτέλεσε το περιεχόμενο της συνέντευξης τύπου που [συνέχεια..]

Αντίγραφο του εγγράφου δημοσίευσης στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωαπαϊκής Ένωσης Δείτε εδώ την ανάρτηση του Σχεδίου Προκήρυξης στην Εφημερίδα της ΕΕ: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281219-2011:TEXT:EL:HTML&src=0

Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Με την προκαταρκτική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος διαβούλευσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων [συνέχεια..]

Κατεβάστε τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατεβάστε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΣΔΑ Κατεβάστε το Κεφάλαιο Ι Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙΙ Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙΙΙ Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙV Κατεβάστε το Κεφάλαιο V Κατεβάστε το Κεφάλαιο VΙ Κατεβάστε το Κεφάλαιο [συνέχεια..]

Σελίδα 2 of 3123