ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν την παρούσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να ενημερώσουν, άμεσα, τους πολίτες που έχουν κληθεί να συμμετέχουν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.