ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΣΠΗΕ) Άνω Σπληθάρια- Ασπροβούνι-Αγριοκερασιά

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ – Σοφικού – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Δείτε το άρθρο εδώ