ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την απόφαση του ΠΕριφερειακού Συμβουλείου από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ

Δείτε το αρχείο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο εδώ

Δείτε το άρθρο έδω

Δείτε το άρθρο εδώ