ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/11/2011 / ΩΡΑ: 11:16

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρό της και δέκα (10) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό άνω των 800.000 κατοίκων. Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής εκλέγονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Οι αρμοδιότητές της καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιπεριφερειάρχης κα Ντίνα Νικολάκου

 

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τζεφεράκος Ιωάννης (Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας)
Γκούνης Απόστολος (Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας)
Λέγγας Κωνσταντίνος (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας)
Σαρρής Ιωάννης (Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας)
Ρουμελιώτης Γιώργος (Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας)
Γόντικας Νικόλαος (Επικεφαλής Αγωνιστική Συσπείρωση)
Πατσαρίνος Νικόλαος (Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας)
Αλευράς Παναγιώτης (Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας)

(αναπληρωματικά μέλη)
Μπουκουβάλος Ιωάννης
Καρράς Παναγιώτης
Αλεξόπουλος Αλέξιος
Μπακούρης Γεώργιος
Γκίκας Αθανάσιος
Κουρεμπές Θεοφάνης
Λυμπεροπούλου Δήμητρα
Πουλάς Ανδρέας