ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 / ΩΡΑ: 11:05

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ (ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ-

 

 

Από την ανάληψη των καθηκόντων του Συμπαραστάτη τον Ιούλιο 2011 έως σήμερα (Φλεβάρης 2012) στον Συμπαραστάτη έχουν αποσταλεί από το Γραφείο του Συμπαραστάτη 40 έγγραφα επί αντίστοιχων καταγγελιών που αφορούν:

 1. 1.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:

4 έγγραφα από τα οποία:

 • 3 έγγραφα αφορούν την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας
 • 1 έγγραφο – γνωμοδότηση σε ερώτημα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
 1. 2.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:

2 έγγραφα από τα οποία:

 • 1 αφορά την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Π.Ε. Αργολίδας (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ)
 • 1 αφορά τα ΕΛΤΑ
 1. 3.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

5 έγγραφα από τα οποία:

 • 3 αφορούν Πολεοδομία, Δασαρχείο και Δήμους
 • 2 αφορούν αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 1. 4.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ:

2 έγγραφα από τα οποία και τα 2 αφορούν το ΥΠΠΟΤ και την Πολεοδομία (και εκκρεμεί μία υπόθεση της Δ/νσης Υγείας)

 1. 5.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:

19 έγγραφα από τα οποία :

 • 12 αφορούν την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας, της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών (έλλειψη προσωπικού, καθυστέρηση σε περιπτώσεις έργων από αναδόχους, μη έγκαιρη επιστροφή εγγυητικών επιστολών)
 • 5 αφορούν την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας ΚΑΙ την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού  των Γενικών Δ/νσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών ΚΑΙ Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
 • 1 δεν αφορά Δ/νση αλλά απευθύνεται ως ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών και τη ΔΕΗ (αφορά θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος για το ΕΤΗΔΗΕ
 • 1 έγγραφο – γνωμοδότηση αναρμοδιότητας Περιφέρειας (αφορά απαλλοτρίωση) εισερχόμενο από το Γραφείο Περιφερειάρχη

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

 • 3 ΈΓΓΡΑΦΑ – ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ προς το Γραφείο Περιφερειάρχη
 • 1 ΈΓΓΡΑΦΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ προς την Αυτοτελή Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας.
 • 1 ΕΓΓΡΑΦΟ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ προς το ΠΕ.ΣΥ.
 • 2 ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ προς την Οικονομική Επιτροπή
 • 1 ΕΓΓΡΑΦΟ –ΕΡΩΤΗΣΗ προς το ΥΠΕΚΑ
 • 1 ΕΓΓΡΑΦΟ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ προς τον Αδέσμευτο τύπο